kadına baskı uygulamak

  1. 1
    Kadın ve erkeğin kendisine göre ayrı birer dünyaları mevcuttur. Erkek kendi dünya anlayışını baskıcı şekilde kadına kabul ettirmeye çalışırsa, kadının kendi dünyasıyla bir çatışmaya girer. Erkeklerin kadınların doğasını anlamaya çalışmalarının yanında, kadın ve erkeklerin kendilerine ait ayrı dünyaları olduğunu kabul etmesi gerekmektedir. Baskı devam ederse de kadın zamanla erkekten soğumaya başlar. türkiyede ataerkil bir toplum olduğu için kadına baskı çok rastlanan bir durumdur. bu sebepten ötürü birçok evlilik sonlanmakta veya bir çoğunda cinsel sorunlar ileri gelir.
    #1225 berlin | 23/11/2015 14:59